เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้บริหาร

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถาม

  • โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
  • โทรศัพท์ : 0-5602-9839 08-5052-7677
  • โทรสาร : 0-5602-9839
  • E-mail : sotphetchabun@hotmail.com

แผนที่ตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์แผนที่ตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

  • รูปแผนที่ตั้งโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์