เปลี่ยนการแสดงผล
ยินดีต้อนรับ
รับสมัครนักเรียน2567

ผู้บริหาร

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์


 • โครงการพัฒนา ผู้บริหารและข้าราชการครู
  การแข่งขัน Young barista camp 2024ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Young barista camp 2024 ได้รับเงินรางวัล5,000บาท...
  21/03/2567

 • ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3
  ซีพี ออลล์ โครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3วันที่ 5 มี.ค.67 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่...
  07/03/2567

 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา
  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาวันที่ 4 มี.ค.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ รอง ผอ.นางปทิตตา ราชพรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จ...
  07/03/2567

 • เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฯ
  เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาฯวันที่ 29 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วย รอง ผอ.นางปทิตตา ราชพรมและคณะครู เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนา ...
  07/03/2567

 • ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566
  ค่ายลูกเสือและยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566วันที่ 29 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด โดยมีนางวนิดา จิตอาษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ...
  04/03/2567

 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหา (ออนไลน์)วันที่ 28 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วย รอง ผอ.นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู 8 กลุ่มสาระ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร...
  04/03/2567

 • National Test:NT
  National Test : NT ปีการศึกษา 2566วันที่ 28 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วย รอง ผอ.นางวนิดา จิตรอาษา ตรวจเยี่ยมห้องสอบ (National Test:NT) นักเรียน ป.3 เป็นการทดสอบ ...
  04/03/2567

 • คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฯ ประจำจังหวัดพังงา
  คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฯ ประจำจังหวัดพังงาวันที่ 27 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา...
  04/03/2567

 • คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฯ เขต7
  คณะศึกษาดูงานจากศูนย์ฯ เขต7วันที่ 26 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ คณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7...
  04/03/2567

 • กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 2567
  กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 2567วันที่ 16 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ, กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR, กิจกรรมปลอดภัยวัยใสอาสาป้อง...
  04/03/2567

 • Reding Test : RT ปีการศึกษา 2566วันที่ 14 ก.พ.67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วย รอง ผอ.นางวนิดา จิตรอาษา เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถอ่านออกเขียนได้ RT ...
  04/03/2567

 • "ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว" 2567วันที่ 12 ก.พ. 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบรางวัล "ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว" ให้กับผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมี คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง ...
  17/02/2567

 • กิจกรรมวันตรุษจีน 2567
  กิจกรรมวันตรุษจีน 2567วันที่ 13 ก.พ. 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีนางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน ...
  14/02/2567

 • ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6วันที่ 9-10 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ รอง ผอ. นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู นำ นร.ระดับชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา พระธาตุศรีสองรัก ...
  14/02/2567

 • สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566
  สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 10 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้า...
  14/02/2567

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตวันที่ 31 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต" และ "กิจกรรมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย" โดยมี นายมง ..
  1/02/2567

 • ทัศนศึกษาอุทธยานฯ ศรีเทพ (ม.1-6)
  ทัศนศึกษาอุทธยานฯ ศรีเทพ (ม.1-6)วันที่ 30 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ รอง ผอ. นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู นำ นร.ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ไปทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์...
  1/02/2567

 • ทัศนศึกษา Amazing Dinosaur(อ.-ป.6)
  ทัศนศึกษา Amazing Dinosaur(อ.-ป.6)วันที่ 25 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้  รอง ผอ. นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู นำ นร.ระดับชั้น อนุบาล - ป.6 ไปทัศนศึกษาเขาค้อ ...
  1/02/2567


ข่าวการศึกษาข่าวการศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ