เปลี่ยนการแสดงผล
ยินดีต้อนรับ
รับสมัครนักเรียน2567

ผู้บริหาร

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์


 • "ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว" 2567วันที่ 12 ก.พ. 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบรางวัล "ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว" ให้กับผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมี คุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง ...ข่าวใหม่
  17/02/2567

 • กิจกรรมวันตรุษจีน 2567
  กิจกรรมวันตรุษจีน 2567วันที่ 13 ก.พ. 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันตรุษจีน โดยมีนางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน ...
  14/02/2567

 • ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
  ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6วันที่ 9-10 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ รอง ผอ. นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู นำ นร.ระดับชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษา พระธาตุศรีสองรัก ...
  14/02/2567

 • สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566
  สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566วันที่ 10 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้า...
  14/02/2567

 • กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตวันที่ 31 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น เป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต" และ "กิจกรรมอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย" โดยมี นายมง ..
  1/02/2567

 • ทัศนศึกษาอุทธยานฯ ศรีเทพ (ม.1-6)
  ทัศนศึกษาอุทธยานฯ ศรีเทพ (ม.1-6)วันที่ 30 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ รอง ผอ. นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู นำ นร.ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ไปทัศนศึกษาอุทธยานประวัติศาสตร์...
  1/02/2567

 • ทัศนศึกษา Amazing Dinosaur(อ.-ป.6)
  ทัศนศึกษา Amazing Dinosaur(อ.-ป.6)วันที่ 25 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้  รอง ผอ. นางวนิดา จิตรอาษา และคณะครู นำ นร.ระดับชั้น อนุบาล - ป.6 ไปทัศนศึกษาเขาค้อ ...
  1/02/2567

 • โครงการพัฒนา ผู้บริหารและข้าราชการครู
  โครงการพัฒนา ผู้บริหารและข้าราชการครูวันที่ 29 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้ คณะรองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนา ผู้บริหารและข้าราช...
  30/01/2567

 • พิธีบวงบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
  บวงบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์วันที่ 27 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วยคณะรอง ผอ. และคณะครู ร่วมพิธีบวงบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราช...
  30/01/2567

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10วันที่ 26 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น มอบหมายให้  รอง ผอ.นางวนิดา จิตรอาษา นำคณะครู เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย...
  30/01/2567

 • พิธีมอบสิ่งของพระราชทานร
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทานวันที่ 24 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วย รอง ผอ.นางปทิตตา ราชพรม และ รอง ผอ.นางสาวเบ็จวรรณ แสงสง่า เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน...
  25/01/2567

 • รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร
  รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตรวันที่ 22 ม.ค 67 ผอ.อรนลิน จินะฝั้น พร้อมด้วยนายมงคล จิตรอาษา รอง ผอ. คณะครู นักเรียน รับมอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ...
  24/01/2567


ข่าวการศึกษาข่าวการศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

เผยแพร่ผลงานเผยแพร่ผลงานวิชาการ